تغییر سن شناسنامه

در صورتی که متقاضي مدعی شود اختلاف سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامه اش بیشتر از پنج سال است، باید به کمسيون تشخیص سن مستقر در فرمانداری شهرستان محل صدور شناسنامه اش رجوع کند.

افراد این کمسيون از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل، پزشک منتخب، مدیرعامل سازمان بهداشت استان و رئیس شورای اسلامی شهر یا بخش تشکیل شده است و ریاست این کمسيون بر عهده قاضی صالح دادگاه محل است.

صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر خود حق دارد از این طریق برای اصلاح سن مندرج در شناسنامه اقدام کند.

مدارک مورد نیاز برای افزایش یا کاهش سن :
۱_اصل شناسنامه واصل کارت ملي
۲_سه قطعه عکس رنگی زمینه سفید

مدت زمان لازم برای این پروسه بین ۱/۵ ماه تا ۳ ماه است.

Copyright © All rights gilanvekalat 2019 | بهینه سازی: خدمات سئو سیروتا .