چک های پشت نویسی شده فاقد اعتبار است، این شایعه تکذیب شد.

خبرى تحت اين عنوان كه (چكهاى پشت نويسى شده از ١٧ فروردين ١٣٩٨ فاقد اعتبار است) در فضاى مجازى و كانال هاى تلگرامى برخى از خبرگزاريها منتشر شد.

به اطلاع مى رساند چک های پشت نویسی شده همانند گذشته درسال ۹۸ نیز معتبر و قابل وصول هستند.

اولا: بخشنامه بانک مرکزی در سال ١٣٩٧ صرفا شامل ممنوعیت ظهرنویسی “چکهای تضمینی” است و “چکهای عادی” در سال ۹۸ کماکان قابل ظهرنویسی و انتقال به اشخاص دیگر می باشد.

ثانيا:بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون چک مصوّب ١٣٩٧، ظهر نویسی چک های عادی تا تاریخ ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز بوده و بعد از آن درخصوص چکهای صادره بر اساس قانون جدید، صرفا ظهرنویسی فیزیکی ممنوع می باشد.

ثالثا: شوراى عالى اقتصاد هيچگونه مصوبه جديدى در خصوص موضوع چك نداشته و متعاقب آن، بانك مركزى هم هيچگونه بخشنامه جديدى در اين خصوص صادر نكرده است.

منبع: دادگستر