حکم قتل فرزند توسط پدر

فرزند کشی عبارت است از سلب آزادی و ظالمانه حیات فرزند به وسیله پدر و مادر بالغ و عاقل.

حکم قتل فرزند توسط پدرReviewed by Edalat on Apr 21Rating:

قتل عمد موجب قصاص است و اولیای دم میتواند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط قصاص کند. بنابراین اگر فردی مرتکب قتل عمدی شود با رعایت شرایط قانونی و شرعی باید قصاص شود .

بر این اصل استثنائاتي و جود دارد یکی از آن استثنائات این است که اگر پدری قاتل باشد و مقتول فرزند شرعی و قانونی وی باشد در این صورت پدر به لحاظ قتل فرزندش قصاص نمیشود.

البته این استثنا مربوط به زمانی نیست که فرزندی پدر خودرا عمدا بکشد یعنی اگر فرزندی پدر خود را بکشد قصاص خواهد شد و این حالت نمی تواند استثنایی براین اصل باشد.

بدین ترتیب قتل عمدی فرزند توسط پدر یا جد پدری موجب قصاص نفس نیست و مجازات آن پرداخت ديه به ورثه مقتول و حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال است .

Copyright © All rights gilanvekalat 2019 | بهینه سازی: خدمات سئو سیروتا .