قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در روزنامه رسمی منتشر شد.

متن قانون:

قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در روزنامه رسمی منتشر شد.Reviewed by Edalat on Apr 22Rating:

ماده واحده ـ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اعتبار آزمایشی آن دائمی می‌شود.

Copyright © All rights gilanvekalat 2019 | بهینه سازی: خدمات سئو سیروتا .