آخرین وضعیت پرونده حادثه علوم و تحقیقات

سرپرست ریاست مرکز امور حقوقی دانشگاه آزاد گفت:

در مجموع ۳۵ نفر از دانشگاه شکایت کرده‌اند.

پرونده درگذشتگان حادثه که ۱۰ نفر بودند از پرونده ٢٥ مصدوم حادثه تفکیک و پس از تکمیل، برای ارسال به دادگاه آماده شد. همچنین پرونده مصدومان نیز مفتوح است تا نظر کارشناسی پزشکی قانونی در مورد طول درمان هر کدام مشخص شود.

بیمه دیه ٨ تن از درگذشتگان را به خانواده شأن پرداخت کرده است؛ غیر از ٢نفر که مشکل قانونی دارند و ما در تلاش برای رفع موانع هستیم.

متهمان پرونده، راننده و پیمانکار نقلیه دانشگاه بنا بر نظر کارشناسی سهم مساوی در جبران خسارت دارند، در این بین پیمانکار نقلیه، اعتراضی به رأی داشته که اکنون برای بررسی مجدد و رفع نقص در دادسرا در حال بررسی است.