تغییر شماره تلفن دادسرای ویژه سرقت تهران

بنا بر اعلام سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ویژه سرقت تهران (ناحیه ۳۴):

شماره تلفن‌های ۵-۶۶۶۴۰۶۲۱ بعنوان خطوط ارتباطی جدید این واحد قضائی در نظر قرار گرفته و شماره تلفن قبلی (۶۶۶۱۷۹۲۹) ملغی شده است.