۸ قاضی زن عضو هیات‌های تخلفات تامین اجتماعی شدند.

مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور بانوان و خانواده:

برای اولین بار هشت قاضی زن به عنوان عضو هیات های تخلفات این سازمان مشغول به کار شده‌اند.

اکنون چهار هیات بدوی و ۲ هیات تجدیدنظر در سازمان تامین اجتماعی فعالیت دارد که همه افراد مشغول به کار در این هیات ها، قاضی هستند./ایرنا