لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی در دستور کار هفته آینده مجلس

لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی در دستور کار هفته آینده مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات هفته آینده لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را در دستور کار قرار دارند.