الزام مرد به بذل مدت در عقد موقت

اساسا بذل مدت در عقد موقت به خواست و تقاضای مرد است و او می تواند هر زمان که بخواهد باقی مدت را به زن ببخشد.

الزام مرد به بذل مدت در عقد موقتReviewed by Edalat on Jun 21Rating:

بعلاوه اینکه می تواند به زن وکالت دهد تا به نیابت از او این کار را انجام بدهد . اما این مسئله گاها سبب سختی و مشقت برای زنان می شود . به این صورت که از یک طرف مدت عقد موقت طولانی است ، بنابراین انقضای مدت عقد موقتامکانپذیر نیست و از طرف دیگر مرد باقی مدت را به زن بذل نمی کند و در عین حال با عدم ایفای وظایف زناشویی در برابر همسر خود موجبات عسر و حرج زن را فراهم می کند . بنابراین بایستی شرایطی باشد تا زن بتواند بر اساس آن باقی مدت را بذل کرده و از زوجیت مرد رها شود .

دادخواست الزام مرد به بذل مدت

در این شرایط زن می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده ، دادخواست الزام به بذل مدت عقد موقت را به دادگاه ارائه کند.

Copyright © All rights gilanvekalat 2019 | بهینه سازی: خدمات سئو سیروتا .