نابرابری همچنان باقی است.

دکتر وحید قاسمی :

نابرابری همچنان باقی است.Reviewed by Edalat on Jul 2Rating:

عهد هر چند قانونگذار در دهه اخیر تلاش کرده تبعیض جنسیتی را کاهش دهد اما، اندیشه مخالف آنچنان قدرتمند است که قانونگذار و قوه قضاییه توان برابر سازی حقوق زن و مرد را ندارد؛  رای وحدت رویه ۷۷۷ یکی از تلاش ها جهت نیل به برابری است هر چند در برخی موارد برابری حاصل می شود اما ذاتا نابرابری کما فی السابق باقی می ماند چنانچه هنوز برای قصاص قاتل مرد باید نصف دیه زن پرداخت گردد؟! در ذیل متن رای را می خوانیم:

«با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف‌شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

Copyright © All rights gilanvekalat 2019 | بهینه سازی: خدمات سئو سیروتا .