جای بسیار تحیر، تاسف و تاثر است که یک مقام محترم ارشد قضایی به ابراز و ایراد چنین مطالبی شبهه انگیز و مورد سوتفاهم که قطعا در شأن منزلت وکلای فرهیخته و اندیشمند خانم نمی باشد، مبادرت ورزد.

Reviewed by Edalat on Jul 2Rating:

به راستی طرح چنین مواضع و بیاناتی منبعث از چه نوع افکار و اندیشه هایی می تواند بوده باشد؟


استنتاج بیان این جملات در وهله اول نزول مقام قضاوت و شأن قضات محترم خواهد بود که علی رغم اخذ انواع فیلترهای ورود به عرصه عظیم و خطیر امر قضاوت ولیکن گویا همچنان ضعیف النفس بودن، فجور و ناپارسایی ایشان مورد انتظار و قابل به پیش بینی خواهد بود و گویا قرار است همواره با صغیرترین تحریکات و ضعیف ترین اغواگری و خردترین تحریضات از سوی جنس مخالف و مونث دچار تنزلات و تخفیفات اخلاقی قرار گیرد که اگر اینچنین باشد هیهات و دردا به حال اجرای حق و دفع ظلم در عدالت خانه هایمان. ای کاش ان مقام محترم کمی از آن دغدغه جنسیتی خود نسبت به تداوم پرهیزگاری در قضات ممکن التحریک را به تمرکز در ارائه راهکارهایی عملی جهت حمایت و صیانت از مقام وکلای بانویی که با وجود تمام مصائب و دشواری‌های سخت، شرایط وخیم اقتصادی، نگاه جنسیتی، موانع کثیر اجتماعی که از داخل مراجع قضایی (حتی از دادگاه ویژه روحانیت آن) گرفته تا خارج ولیکن همچنان با شرافت و صلابت در پاکدامنی در راه اجرای حق و عدالت دچار ذره ای لغزش نگردیده و چه سرافرازانه و مدبرانه به تامین زندگی خود و خانواده خود مبادرت می ورزند، معطوف میداشتند.

بانوان وکیلی که به حقیقت هنوز به حرمت جایگاه حرفه ای خود نرسیده اند و چه سنگ اندازیها و کنایه ها و تهمتهایی را که نمیبایست متحمل گردند.ای کاش ان مقام محترم ارشد قضایی در خصوص جانفشانی ان بانوی وکیلی که در راه حق و عدالت جان نفیس خود را به مخاطره انداخته وبه مقام والای شهادت نائل گردیده که نمونه بارز ان شهادت معصومانه همکار فقید در مقابل دادگستری لنگرود میباشد نیز تقدیر خود را ابراز می داشتند و ایکاش ان مقام محترم ضمن صدور اعتذاریه از پیشگاه بانوان وکیل و پاکدامن واصلاح ساختار کلمات در فحوای بیانیه، مظاهرت خود نسبت به این قشر مدافع و مقتدا در راه حق و عدالت، اعلام و اعلان می‌نمودند.
محبوبه توکلی وکیل پایه یک دادگستری

Copyright © All rights gilanvekalat 2019 | بهینه سازی: خدمات سئو سیروتا .