ارسال‌کنندگان فیلم و عکس به «مسیح علینژاد» چقدر مجرم‌اند؟

روز گذشته رئیس دادگاه انقلاب تهران ارسال فیلم برای مسیح علینژاد را مصداق «همکاری با دولت متخاصم» اعلام کرد.

ارسال‌کنندگان فیلم و عکس به «مسیح علینژاد» چقدر مجرم‌اند؟Reviewed by Edalat on Jul 30Rating:

بر اساس ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی «هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتیکه محارب شناخته نشود ‌به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.»

مصطفی ترک‌همدانی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شهروند» در مورد این صحبت رئیس دادگاه انقلاب تهران گفت: «دولت متخاصم براساس تعریف حقوقی دولتی است که ما با آن در جنگ هستیم.

تنها دولتی که تحت این عنوان داشتیم، دولت عراق و در زمان جنگ تحمیلی بود. به این ترتیب این‌طور عنوان شده با هر دولتی که زاویه داشته باشیم، می‌شود دولت متخاصم، درحالی ‌که در عرصه حقوقی این تعریف نادرست است.

نهایتا اگر هم قرار باشد مجازاتی را برای این عمل تعیین کرد، می‌توان آن را ذیل جرم نشر اکاذیب دانست که از دوماه تا دو‌سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق مجازات دارد.»

Copyright © All rights gilanvekalat 2019 | بهینه سازی: خدمات سئو سیروتا .