نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳۱۴۲۶ مورخ ۹۳/۶/۱۸

وکیل طلاق در رشت تعهد به وسیله دارد ولی همواره باید بکوشد تا با اطلاع از نظریات مشورتی مربوط به طلاق از حقوق حقه موکل خود دفاع نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/931426 مورخ 93/6/18Reviewed by Edalat on Oct 18Rating:

سؤال :در دعاوی طلاق که تعیین داور در آن حسب ماده ۲۷ قانون حمایت خانوده ۱۳۹۱ ضروری است، آیا در طلاق وکالتی و طلاق عسر و حرج آیا در هر صورت تعیین داور ضروری و الزامی است و یا اینکه ضرورت تعیین داور در مواردی است که جهات و اسباب موجه باشد؟ مثلاً چنانچه طلاق وکالتی مورد نظر خواهان است و هیچ مبنای صحیح برای شرط وکالت وجود ندارد و تصمیم دادگاه بر بطلان دعوا یا قرار رد است، آیا نیازمند طی کردن فرایند داوری می­ باشد؟

  نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳۱۴۲۶ مورخ ۹۳/۶/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه با توجه به صراحت ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با این عبارت: «در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند»، ارجاع امر به داوری الزامی است و دادگاه اعم از اینکه درخواست موجه باشد یا خیر، باید در غیر موارد درخواست طلاق توافقی موضوع را به داوری ارجاع نماید.

Copyright © All rights gilanvekalat 2019 | بهینه سازی: خدمات سئو سیروتا .