مجازات مزاحمت تلفنی

جرم مزاحمت تلفتی یکی از جرائم شایع جوامع توسعه یافته است که قانون گذار در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات در نظر گرفته است.

مجازات مزاحمت تلفنیReviewed by گیلان وکالت on Nov 13Rating: 5.0مجازات مزاحمت تلفنیبهترین وکیل در رشت وکیلی است که احقاق حقوق موکل را سرلوحه تمام فعالیت های خود قرار دهد. جرم مزاحمت تلفتی یکی از جرائم شایع جوامع توسعه یافته است که قانون گذار در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات در نظر گرفته است.

ناآگاهی مثل پهن کردن فرش قرمزی برای مجرمان است به همین دلیل در بسیاری از موارد ناآگاهی قربانی نقش قابل‌توجهی در وقوع جرم دارد.

ممکن است این غفلت‌ها قبل از وقوع جرم، زمینه ارتکاب آن را فراهم کند یا ممکن است ناآگاهی قربانی بعد از ارتکاب جرم، فرار مجرم را امکانپذیر یا او را در ارتکاب جرم جری‌تر کند.

به عنوان مثل تصور کنید که اگر بعد از هر مزاحمت تلفنی، قربانیان این جرم موضوع را پیگیری کنند در این صورت تعداد مزاحمت‌های تلفنی تا چه اندازه کمتر خواهد شداما معمولا مردم از کنار این جرم می‌گذرند و به دنبال آن مرتکب این جرم نیز وقتی با واکنشی مواجه نمی‌شود به ارتکاب آن ادامه می‌دهد.

از دلایل اثبات اتهام مزاحمت تلفنی، بدوا به اقرار متهم و در سایر موارد قرائن و عباراتی از جمله شماره‌های متعلق، مشتکی‌عنه، متن پیامک‌های ارسالی منتسب بە متهم و یا صدای ضبط شده مشتکی‌عنه و در آخر، استماع تهدید مشتکی‌عنه از سوی شهودی است کە در زمان مکالمه صدای مشتکی‌عنه را کە حاوی مزاحمت است شنیده باشد میتوان اشاره کرد.

قانونگذار مجازات اشخاصی کە ایجاد مزاحمت تلفنی کند را مطابق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات(تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس مخابرات مصوب ۱۳۵۰ کە نتیجه قطع تلفن است) بە تحمل حبس از یک تا ۶ ماه تعیین شده است.

Copyright © All rights gilanvekalat 2019 | بهینه سازی: خدمات سئو سیروتا .