وکیل وصول مطالبات رشت / رای وحدت رویه در خصوص سفته

رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۹۸/۱۲/۲هیأت عمومی دیوان عالی کشور

وکیل وصول مطالبات رشت / رای وحدت رویه در خصوص سفتهReviewed by گیلان وکالت on Nov 24Rating: 5.0وکیل وصول مطالبات رشت رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 98/12/2هیأت عمومی دیوان عالی کشور


مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد«ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضاء نموده است نمی باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده ۲۸۹ قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته، بنابراین رأی شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی طبق ماده واحده «قانون مربوط به وحدت رویه قضایی» مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

Copyright © All rights gilanvekalat 2019 | بهینه سازی: خدمات سئو سیروتا .