نمونه دادخواست مطالبه نفقه

بهترین وکیل مطالبه نفقه در رشت وکیلی است که مصلحت موکل خویش را سرلوحه تمام فعالیت های قضایی قرار دهد.

نمونه دادخواست مطالبه نفقهReviewed by گیلان وکالت on Nov 30Rating: 5.0نمونه دادخواست مطالبه نفقهبهترین وکیل مطالبه نفقه در رشت وکیلی است که مصلحت موکل خویش را سرلوحه تمام فعالیت های قضایی قرار دهد.

مشخصات طرفین نام و نام خانوادگی شغل آدرس خواهان زوجه خوانده زوج وکیل یا نماینده قانونی تعیین خواسته و بهای آن تعیین و الزام به پرداخت نفقه ایام گذشته از تاریخ… تا زمان صدور اجرای حکم علی­الحساب مقوم به مبلغ …ریال+ خسارات دادرسی+صدور دستور موقت دلایل و منضمات دادخواست ۱-عقدنامه شماره ….. ۲-شهادت شهود ۳- تحقیق محلی

شرح دادخواست:

باسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه­های عمومی ….

با سلام

احتراماً به استحضار می­رسانم، اینجانب به موجب عقدنامه­ی شماره­ی … در تاریخ…به عقد دائم خوانده در آمدم. علی­رغم اینکه اینجانب به ایشان تمکین داشته و دارم از تاریخ… تاکنون علی­رغم استطاعت مالی از پرداخت هزینه زندگی من استنکاف ورزیده است. بدواً مستند به ماده­ ۲۲۹ قانون دادرسی مدنی، صدور قرار استماع گواهی گواهان تعرفه شده جهت احراز استطاعت خوانده و عدم پرداخت نفقه، سپس مستند به ماده ۲۵۷ قانون استنادی صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین میزان نفقه متعلقه به اینجانب، آن­گاه مستند به مواد ۱۱۰۶، ۱۱۱۱، ۱۲۰۵ و ۱۲۰۶ قانون مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه ایام مذکور مورد استدعا است. مستند به ماده­ ۲۰ قانون حمایت خانواده و ماده ۳۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی صدور دستور موقت مبنی بر پرداخت مبلغی به عنوان علی­ الحساب نفقه جهت گذران امور زندگی تا صدور و اجرای رأی قطعی مورد تمنا است.

وکیل نفقه رشت
Copyright © All rights gilanvekalat 2019 | بهینه سازی: خدمات سئو سیروتا .