وکیل ارث و وصیت رشت / رای وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۵۱/۱۰/۱۲ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور

وکیل ارث و وصیت رشت / رای وحدت رویهReviewed by گیلان وکالت on Dec 10Rating: 5.0وکیل ارث وصیت رشترای وحدت رویه شماره 54 مورخ 51/10/12 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که از ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی نفع در ترکه دانسته است لزوم تأیید کلیه ورثه استفاده نمی شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده اند نمی باشد و ماده ۸۳۲ قانون مدنی نیز مؤید این معنی است و بر طبق مواد ۱۲۷۵ و ۱۲۷۸ قانون مدنی اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که وصیت نامه عادی را در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده اند نافذ دانسته صحیحاً صادر شده است این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

Copyright © All rights gilanvekalat 2019 | بهینه سازی: خدمات سئو سیروتا .