نمونه دادخواست رفع مزاحمت از حق

بهترین وکیل ملکی در رشت وکیلی است که دادخواست خود را به گونه ای تنظیم نماید که در بر گیرنده تمامی حقوق حقه موکل باشد.

نمونه دادخواست رفع مزاحمت از حقReviewed by گیلان وکالت on Dec 15Rating: 5.0نمونه دادخواست مزاحمت از حقبهترین وکیل ملکی در رشت وکیلی است که دادخواست خود را به گونه ای تنظیم نماید که در بر گیرنده تمامی حقوق حقه موکل باشد.

تعيين خواسته و بهاي آن : الزام به رفع مزاحمت به انضمام كليه خسارات قانوني

دلائل و منضمات دادخواست :  كپي مصدق سند مالكيت، معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري

رياست محترم شوراي حل اختلاف  ” نام شهرستان محل وقوع ملك”

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند: نظر به اينكه اقدامات خوانده/خواندگان در ملك مسكوني/تجاري خود به نشاني       واقع در پلاك همجوار و همسايگي ملك اينجانب به نشاني فوق جزء پلاك ثبتي      /      بخش  “شماره ونام شهرستان” داير بر       ، موجب مزاحمت مي‌باشد فلذا با تقديم اين دادخواست صدور حكم به رفع مزاحمت از طريق       مستنداً‌به ماده ۱۶۰ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسي مورد استدعاست. عندالاقتضاء براي اثبات ادعاي خود به معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري استناد مي‌نمايد.

Copyright © All rights gilanvekalat 2019 | بهینه سازی: خدمات سئو سیروتا .