انتشار کتاب قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ توسط معاونت حقوقی

کتاب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به همراه الحاقات و اصلاحات بعدی به اهتمام معاونت حقوقی قوه قضاییه منتشر شد.
به نقل از معاونت حقوقی قوه قضاییه، این کتاب که در اداره کل حقوقی معاونت حقوقی تدوین شده است علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و الحاقات و اصلاحات، نظریه­ های مشورتی اداره کل ح…

Copyright © All rights gilanvekalat 2019 | بهینه سازی: خدمات سئو سیروتا .