آنچه در دیدار وکلا با رئیس قوه قضاییه گذشت

هفته گذشته جلسه ای با حضور رییس و مقامات عالی دستگاه قضایی و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به منظور ارتقای عدالت قضایی و با موضوع کیفیت امر دفاع و همکاری با نظام قضایی کشور برگزار شد.
در این نشست، ما مسائلی در رابطه با کانون وکلا مطرح کرده و توضیح دادیم که کانون وکلا با بیش از ۲۰ هزار …

Copyright © All rights gilanvekalat 2019 | بهینه سازی: خدمات سئو سیروتا .